Poznaj terminologię związaną z automatyką budowlaną. Sprawdź czy wszystko wiesz!

terminologia związana z inteligentnymi instalacjami

Automatyka budowlana znacząco usprawniła zarządzanie poszczególnymi instalacjami znajdującymi się w obiektach budowlanych. Skomputeryzowana sieć urządzeń dedykowanych instalacjom elektrycznym czy mechanicznym pozwala na precyzyjne sterowanie nimi, a także ciągłe monitorowanie poczynań oraz szybkie wprowadzanie niezbędnych modyfikacji w funkcjach oraz konfiguracjach poszczególnych urządzeń obecnych w systemie. Całość opiera się jednak na wielu różnych protokołach i standardach, z którymi warto się zapoznać.

CEBus (standard komunikacyjny)

CEBus jest nowoczesnym standardem komunikacyjnym przeznaczonym dla domowych sieci, które odpowiadają za łączenie między sobą poszczególnych urządzeń elektronicznych pracujących w danym gospodarstwie w jeden wspólny system. Dotyczy to również wszystkich tych sprzętów, które wyprodukowane zostały przez całkowicie różne marki. Standard komunikacyjny CEBus opracowany został przez Sojusz Przemysłu Elektronicznego EIA we współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów Elektroniki Użytkowej CEMA. Do jego oficjalnego zaprezentowania doszło w 1992 roku, po niemal dekadzie ciągłego formułowania poszczególnych protokołów komunikacyjnych oraz ogólnych zasad funkcjonowania. CEBus to system oparty o całkowicie otwarty standard, dzięki czemu pozwala wszystkim zainteresowanym producentom sprzętu elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych na tworzenie urządzeń pracujących w pojedynczym oraz wspólnym standardzie.

automatyzacja budynku

Czym jest LCN?

LCN (z angielskiego Local Control Network, czyli lokalny system sterowania) to rozbudowany system automatyki budynków. Opracowany został w latach dziewięćdziesiątych w Niemczech, jako tak zwany budynek inteligentny. Cały system opiera swoje działanie na standardowej instalacji elektrycznej, która wymaga tylko jednej dodatkowej żyły w przewodzie, łączącej poszczególne urządzenia funkcjonujące w sieci LCN. Sygnał w całości przesyłany jest na wysokich częstotliwościach (120 kHz), a zawarte w nim komunikaty odbierane są przez tak zwane moduły logiczne oraz przekazywane bezpośrednio do wybranego układu wykonawczego. Pozwala to użytkownikom na przykład na błyskawiczne uruchomienie zraszaczy, włączenie lampy czy odsunięcie żaluzji w domu. W ten sposób możliwe jest obniżenie łącznych kosztów inwestycji nawet o 50% w porównaniu z innymi systemami automatyki budowlanej, ponieważ cały system działa wyłącznie na zwykłej linii elektrycznej.

System alarmowy EAS

EAS (z angielskiego Electronic Article Surveillance) to rozbudowany system przeciwkradzieżowy. Zbudowany jest z kilku anten odpowiedzialnych za emitowanie pola elektromagnetycznego, dzięki któremu dochodzi do pobudzenia tak zwanych metek (tagów) oraz przetwarzającej poszczególne dane centralki. Standardowo pojedyncza antena pobiera typową energię o wartości kilkadziesiąt watów. Jednym z typów tego systemu alarmowego jest EAS magnetoakustyczny, w którym po pobudzeniu metki w polu magnetycznym emitowany jest niesłyszalny dla człowieka, wykrywalny jedynie przez centralkę sygnał dźwiękowy. Innym rodzajem EAS jest system radiowy, gdzie metka zniekształca docierające do niej pole EM oraz wywołuje w ten sposób oczekiwaną akcję ze strony systemu.

sterowanie urządzeniami w domu

EHS – Stowarzyszenia EHSA (ang. European Home Systems Association)

EHS to Europejski Protokół Systemów Domowych, opracowany przez Europejskie Stowarzyszenie Systemów Domowych ESHA (z angielskiego European Home Systems Association). Jego przygotowanie miało na celu znaczące udoskonalenie kontroli urządzeń znajdujących się w gospodarstwach domowych, a także usprawnienie komunikacji przeprowadzanej za pomocą linii energetycznej PLC. EHS ostatecznie połączony został z protokołem EIB opracowanym prze Stowarzyszenie Europejskiej Magistrali Instalacyjnej i jest obecnie częścią standardu KNX, zgodnego z Normą EN 50090 Europejskiej Normalizacji Elektrotechnicznej (CENELEC). Standard ten jest pierwszą otwartą inteligentną instalacją elektryczną nowej generacji, która pozwala na wzajemną komunikację pomiędzy każdym z odbiorników energii elektrycznej zlokalizowanych w danym budynku. Obecnie KNX wspierane jest przez więcej niż czterystu producentów sprzętu, którzy łącznie produkują około siedmiu tysięcy różnych urządzeń przystosowanych do współpracy w całkowicie zautomatyzowanym systemie budynku.

Przeczytaj więcej o: inteligentnym domu.