W tym roku zgłosili się do nas klienci z Nysy – w trakcie rozmowy konsultacyjnej położyli wyraźny nacisk na to, aby ich dom był wyposażony w sprawny system przeciwpożarowy.

Skuteczna prewencja

Wiemy dobrze, jak ważna w przypadku ochrony przeciwpożarowej jest skuteczna prewencja. Umocowany w obiekcie system oraz instalacja nie tylko lokalizują pożar, ale na skutek swej kompleksowej funkcjonalności w znacznym stopniu ograniczają oraz przeciwdziałają skutkom rozprzestrzeniania się ognia.

Wspomniany system jest połączony z innymi systemami zamontowanymi w obiekcie. Jego działanie zwykle uzależnione jest od rodzaju oraz skali zagrożenia. Optymalizuje się je zatem wobec zastanych okoliczności.

Nasz asortyment – gwarancją powodzenia

Co jednak ważne, jeśli jeden z systemów ulega zniszczeniu – pozostałe wciąż działają sprawnie i w miarę swych możliwości wypełniają tę lukę. Szczególnie ważne jest to, aby pożar został wykryty w jego wczesnej fazie. Oferowany przez nas asortyment stanowi tego gwarancję. Odpowiada za to system sygnalizacyjny. Natomiast urządzenia gaśnicze niwelują pierwszofazowe skutki pożaru. Poza tym umożliwione oraz znacznie usprawnione zostaje przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej.

Inteligentny dom znajduje się w stanie nieustannej gotowości. Przy czym równocześnie jest ekonomiczny w użytkowaniu. Jego mieszkańcy już nie obawiają się, że wskutek roztargnienia, pośpiechu albo innej okoliczności zostawią w pustym pokoju włączone światło czy też, przykładowo, sprzęt grający.

System po dokonaniu prędkiej analizy danych wyłączy wszystko to, co jest uruchomione bez żadnego istotnego powodu.